Klimaendringer og ekstremvær

Klimaendringer og ekstremvær har stor innvirkning på infrastruktur og trafikkavvikling.

Klimaendringer og ekstremvær har stor innvirkning på infrastruktur og trafikkavvikling. Dagens transportnett er sårbart for ytre påkjenninger. Behovet for vedlikehold og fornying øker. Ekstremvær, flom og skred er særlig utfordrende.

Dagens beredskap på jernbanen bygger på fire grunnsteiner:

  1. Infrastruktureiers ansvar for å samordne og koordinere beredskapen og tilrettelegge infrastrukturen slik at selvredningsprinsippet kan fungere
  2. Jernbaneforetaket har en plikt til å drive risikobasert sikkerhetsstyring, inkludert beredskap
  3. Samfunnets redningstjeneste, inkludert de offentlige nødetatene: politi, brannvesen og helse/ambulanse
  4. Selvredningsprinsippet, som betyr at reisende selv har et ansvar for å komme seg til trygt område. I startfasen av en hendelse vil det alltid være selvredningsprinsippet som gjelder og som sterkt vil påvirke omfanget av hendelsen. Infrastruktureier og jernbaneforetaket har ansvar for at denne forutsetningen er kjent, for eksempel via informasjon, skilting og rutiner for beredskapssituasjoner.

Fant du det du lette etter?

Tilbakemelding om innholdet på denne siden.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde