Vil du delta på brukertesting?

Skriv deg på liste, så kan vi ta kontakt med deg hvis vi skal brukerteste tekster, regelverk, nettsider eller lignende.

Vi har utført en del brukertesting de siste årene. Blant annet har flere bidratt til å teste deler av forskriftstekster og innhold på nettsidene. Dette er vi veldig takknemlige for.

Slik testing er veldig nyttig når vi reviderer en forskrift og når vi skal lage veiledningsmateriell om regelverket og lignende. Tilbakemeldinger hjelper oss med å vite hva som er vanskelig å forstå og hva vi må gjøre for å treffe bedre. Dette er noe vi gjør noen ganger i året, og vi håper så mange som mulig ønsker å delta.

Skriv deg gjerne opp på liste for å være med i vårt brukertestpanel:

Ja, jeg vil delta på brukertesting. E-postikon

Hva er brukertesting?

Brukertesting vil si at vi inviterer deg til å vurdere noe vi har skrevet eller laget. Det kan være at vi ber deg vurdere en tekst, en nettside eller deler av regelverket.

Å delta krever ingen forkunnskaper og sjeldent forberedelser. Noen ganger foregår det som et slags intervju, andre ganger er det enkel klikking på en nettside.

Det kan også bli aktuelt å teste på andre måter, som at vi ber deg svare skriftlig på spørsmål om noe vi jobber med.

Brukertesting handler alltid om å forbedre. Da vil vi ha så ærlige og konkrete tilbakemeldinger som mulig.