Uanmeldt tilsyn i tivolier

16. mai gjennomførte to tilsynsteam uanmeldt tilsyn med Axels Tivoli Park i Larvik, Norsk Tivolidrift i Drammen og Lillestrøm og Thomas Tivoli på Grønland i Oslo.

Tema for tilsynene var kontroll av at innretningene i drift har driftstillatelse, og at de er merket slik regelverket krever.

Cirka 40 tivoliinnretninger ble kontrollert. Alle hadde driftstillatelsen i orden. Ingen andre avvik av betydning ble avdekket.