Tivoliloven endres

Endringene vil tre i kraft 1. januar 2024.

Samferdselsdepartementet har foreslått at Statens havarikommisjon skal ha en rolle ved ulykker og hendelser i fornøyelsesinnretninger. En lovproposisjon ble oversendt Stortinget før påske. Forslagene til endringer i tivoliloven er nå vedtatt av Stortinget.

Samferdselsdepartementet har opplyst at endringene vil tre i kraft 1. januar 2024.

Lovendringene betyr at Statens jernbanetilsyn må tilpasse tivoliforskriften. Forslag til endringer vil bli sendt på høring.