Tenk på vedlikeholdet før sesongstart

Alle med driftstillatelse for fornøyelsesinnretninger skal kontrollere at innretningen er i driftssikker stand før den tas i bruk av publikum.

Mange virksomheter med fornøyelsesinnretninger skal om noen uker ønske publikum tilbake til en ny sesong med glade opplevelser. Innretningene har gjerne vært ute av drift i flere måneder. Noen har kanskje stått stille i enda lengre tid på grunn av pandemien.

Forskrift om fornøyelsesinnretninger har krav til henholdsvis driftskontroll og vedlikehold av innretningen.

Relevante standarder og manualer fra leverandøren vil være til hjelp i arbeidet med å gjøre innretningen driftssikker og forebygge uhell og unormal slitasje.