Råteskader i treverk i klatreløyper

Treverk og -struktur som brukes i klatreløypene kan råtne. Det kan i verste fall føre til alvorlige konsekvenser for brukerne.

Det er spesielt der det er innfesting til trærne at treverk og -struktur kan råtne. Regelverket har krav til at dere med høydeparker årlig bruker et uavhengig inspeksjonsorgan som skal kontrollere høydeparken. Å kontrollere trær og struktur er et tema i den årlige kontrollen.

For at vi sammen skal sikre at det ikke blir avvik etter årlig kontroll, må rutinene deres for kontroll og vedlikehold være så tydelig og tilpasset at dere ivaretar kvaliteten på elementer i klatreløypene og plattformer. Da sikrer dere at det er tilfredsstillende kvalitet til enhver tid når klatreløypene er i bruk. Selv om inspeksjonsorganet gjør sine kontroller, plikter dere selv å ha kontroll på at klatreløypene til enhver tid har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.