Praksis for dokumentasjon av oppblåsbare innretninger

Vi har endret praksis for hvordan vi vurderer dokumentasjonen på om hoppeslott og oppblåsbare sklier holder et akseptabelt sikkerhetsnivå.

Vi stiller nå strengere krav til dokumentasjon på akseptabelt sikkerhetsnivå for oppblåsbare innretninger. Dette er fordi vi har gjort nye vurderinger og kommet til at en del av den dokumentasjonen som vi godtok før ikke er tilstrekkelig.

Tidligere godtok vi samsvarserklæringer som søkeren sendte inn hvis de henviste til den anerkjente standarden EN 14960. Vi godtok dette selv om det ikke fantes noen opplysninger som identifiserte det aktuelle hoppeslottet, som for eksempel et bilde eller et serienummer. Ofte listet disse erklæringene opp navnet på ulike modeller av hoppeslott fra produsenten. Det var ikke nødvendigvis mulig å forstå om det aktuelle hoppeslottet var et eksemplar av en av disse modellene.

Den nye praksisen som vi nå følger, er at samsvarserklæringene i tillegg må identifisere modellen av hoppeslottet som det søkes om driftstillatelse for, for eksempel med et bilde eller et serienummer. Sammenhengen mellom erklæringen og hoppeslottet må altså være opplagt.

Se veilederen vår om akseptabelt sikkerhetsnivå for hoppeslott og oppblåsbar sklie.