Forholdsregler i høydeparker

Personell i høydeparker må passe på at de besøkende er sikret riktig, og redusere risikoen for kollisjoner med zipline.

Manglende sikring

Vi får stadig meldt inn hendelser der besøkende i høydeparker er ute i løypene uten sikring, eller med utilstrekkelig sikring. Dette er gjerne foreldre som skal hjelpe barna sine. Mange av løypene i høydeparker er så høyt over bakken at et fall kan få farlige følger.

Den som driver parken må sørge for god opplæring av de ansatte. De ansatte må

  • lære å gi tydelige instruksjoner til de besøkende
  • forstå hva som kan gå galt
  • forstå hva publikum kan misforstå som sikkert

Kollisjoner med zipline

En zipline i en høydepark kan føre til stor skade på brukerne dersom sikkerhetsrutinene ikke blir fulgt. Blant annet er det ikke alle som kommer seg helt over til plattformen på den andre siden. De prøver da å dra seg over med fingrene på vaieren. Så er det en annen person som støter borti, og da kan fingrene bli stygt skadet.

En kollisjon mellom personer av svært ulik høyde og vekt kan også få alvorlige følger, selv med forholdsvis lite fart.

Vi mottar rapporter om at mange hendelser skjer når de besøkende har for stor hastighet inn på endeplattformen på ziplinen.

Hastigheten påvirkes blant annet av:

  • kroppsvekten
  • type trinser
  • luftmotstand
  • vindretning
  • taustramming
  • høydeforskjell mellom startplattform og endeplattform

I noen tilfeller ser vi at den besøkende bruker ziplinen med for mye medvind. Personellet i høydeparken må vurdere vindforholdene, og noen ganger stenge parken for å unngå farlige hendelser.

Generelt:

Dersom høydeparken har mange hendelser som skyldes at de besøkende ikke forholder seg til reglene, bør ledelsen i høydeparken vurdere om vaktholdet er tilstrekkelig for å kunne forebygge hendelser.