Feil sikring i klatrepark kan være fatalt

I klatreparker sikrer gjestene seg selv. Da er det avgjørende at det gjøres riktig.

Over flere år har vi registrert ulykker og nestenulykker som følge av at gjestene har vært usikret. Dette skjer når gjestene sikrer seg selv, men ikke på riktig måte.

Mange av løypene i klatreparkene er så høyt over bakken at et fall kan få katastrofale følger.

Publikum kan gjøre feil og glemme seg

Ulykkene og nestenulykkene har skjedd ved at gjesten enten har glemt å sikre seg, eller har trodd at sikringen har vært på plass. Når gjesten tror de er trygge, kan de i stedet ha festet seg i noe som ikke er egnet for sikring. Det kan være snakk om løkker, tauender eller andre deler som en som gjest kan tro er egnet for å sikre seg i, men som i virkeligheten er uegnet. I noen tilfeller har vi sett utsyr som dessverre kan være rene feller.

Vi oppfordrer derfor klatreparkgjester til å være oppmerksomme og passe på å feste sikringen riktig slik instruksjonene sier. Men den som driver parken må sørge for at ansatte gir tydelige instruksjoner, og forstår hva som kan gå galt og hva publikum kan misforstå som sikkert.  

Klatreparkene må være ekstra årvåkne

Vi oppfordrer drivere av klatreparker til å være ekstra årvåkne for deler i løypene som kan oppfattes som sikkert å feste seg i, men som ikke er det. Merk eller fjern slike «feller» for å unngå misforståelser. Tenk på hva som kan skje «i verste fall». Hva ser dere at mange misforstår? Er det tydelig hvor de skal gå, og hvor de skal feste seg? Og hva kan dere gjøre for å hindre at de gjør feil?

Eksempel på løs ende som publikum kan misforstå (illustrasjonsfoto)Eksempel på løs ende som publikum kan misforståBildene viser et eksempel på noe som er farlig. Det øverste viser en løs tauende. På det nederste bildet er denne stukket inn for ikke å være i vegen. Da kan klatrere oppfatte dette som et trygt sted å feste en karabin. Hvis man da legger vekt på dette kan det gå veldig galt.