Endringer av høydeparker

Husk at alle endringer av betydning for sikkerheten skal meldes inn til oss.

Vi synes det er positivt at stadig flere virksomheter melder inn endringer av høydeparker. Likevel har vi grunn til å tro at vi burde fått flere meldinger.

Eksempler på endringer kan være:

  • skifte av driftsleder (kontaktperson)
  • endringer på sikringswiren (for eksempel bytte fra ikke-kontinuerlig til kontinuerlig sikringswire)
  • utstyr for oppkobling mot sikringswiren
  • endring av lengde eller innfesting (for eksempel når dere flytter plattformer, skifter trær på grunn av skade eller utvider løypene med flere elementer)
  • endring av endefester eller bremsesystem på ziplinen
  • nye løyper eller ombygging av eksisterende løyper
  • bytting eller endring av elementer (det du går på/klatrer i)
  • bytting eller endring av plattformer

Melding om endringer til oss

For å kunne registrere hva en innretning til enhver tid består av, er det dermed viktig at melding om endringer sendes til oss. Send meldingen i god tid før dere gjennomfører endringen. Dersom dere allerede har gjort endringer, er det også fint om det meldes inn. Dette er for at vi kan ha oversikt over, og ha et realistisk bilde av, risikoforhold ved ulike innretninger.

Melding om endringer skal sendes inn på dette skjemaet. skjemasymbol

Dersom dere har spørsmål om endringsmeldinger eller noe annet, ta gjerne kontakt med oss:

post@sjt.no
telefon 22 99 59 00