Til startsiden

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014

Rettsakten er gyldig på alle offisielle språk i EU. Vi har lagt ved den engelske versjonen. Den uoffisielle norske oversettelsen legges ved av informasjonshensyn i påvente av offisiell oversettelse.