§ 2.

§ 2.

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig gjøres følgende endringer i andre forskrifter: