§ 2-3. Driftstillatelse og varsel ved endringer

§ 2-3. Driftstillatelse og varsel ved endringer

Drift av en fornøyelsesinnretning krever driftstillatelse.
Hvis en ikke-mobil fornøyelsesinnretning flyttes, kreves det ny driftstillatelse. Alle andre endringer av fornøyelsesinnretninger skal meldes skriftlig til Statens jernbanetilsyn før endringen gjennomføres. Statens jernbanetilsyn skal på bakgrunn av meldingen avgjøre om endringen er av en slik art at det er nødvendig å søke om ny driftstillatelse.
Fornøyelsesinnretningen skal være merket med innretningsnummeret fra Statens jernbanetilsyn så lenge virksomheten har driftstillatelse for fornøyelsesinnretningen.

Til annet ledd:

Statens jernbanetilsyn vurderer om en endring er av en slik karakter at en ny driftstillatelse kreves på bakgrunn av om fornøyelsesinnretningen fortsatt har et akseptabelt sikkerhetsnivå.