§ 23 d. Iverksetting av undersøkelse og undersøkelsens omfang

§ 23 d. Iverksetting av undersøkelse og undersøkelsens omfang