Til startsiden

Kapittel 4. Bestemmelser om tilgjengeliggjøring på markedet av og fri bevegelse for delsystemer og sikkerhetskomponenter til taubaner for persontransport. Krav til utforming, bygging og ibruktaking av nye taubaneanlegg

§ 4-1.

§ 4-1.

§ 4-2.

§ 4-2.

Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter denne forskriften.

Kapittelet gjennomfører taubaneforordningen (EU) 2016/424.

Det vises til Guide to application of the Regulation (EU) 2016/424 on cableway installations.