§ 6-1. Aksept av risiko

§ 6-1. Aksept av risiko

Jernbanevirksomheten skal ta stilling til hvilket risikonivå den aksepterer og sikre at virksomheten drives innenfor dette nivået.

Jernbanevirksomheten må ta stilling til risikoakseptnivået for virksomheten og sikre at virksomheten drives innenfor dette nivået. Dette gjøres gjennom risikovurderinger, se § 6-2.