Til startsiden

Kapittel 9. Avsluttende bestemmelser

§ 9-1. Unntak fra forskriften

§ 9-1. Unntak fra forskriften

Statens jernbanetilsyn kan i det enkelte tilfellet gjøre unntak fra denne forskriften dersom særlige grunner tilsier det og dette ikke er i strid med internasjonale avtaler som Norge har inngått.

§ 9-2. Ikrafttredelse

§ 9-2. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2011.

§ 9-3. Endringer i andre forskrifter

§ 9-3. Endringer i andre forskrifter