§ 4-2. Sikkerhetspolitikk

§ 4-2. Sikkerhetspolitikk

Jernbanevirksomhetens øverste ledelse skal utarbeide en dokumentert sikkerhetspolitikk. Sikkerhetspolitikken skal:
 1. a.
  angi prinsipper for arbeidet med sikkerheten,
 2. b.
  være formålstjenlig som et rammeverk for etablering og gjennomgåelse av sikkerhetsmål,
 3. c.
  være innarbeidet på alle nivåer i jernbanevirksomheten og
 4. d.
  være formidlet til alle som arbeider for eller på vegne av jernbanevirksomheten.