§ 1-1. Virkeområde

§ 1-1. Virkeområde

Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet.