§ 4-8. Når samtrafikkomponenter og delsystemer skal antas å oppfylle de grunnleggende kravene

§ 4-8. Når samtrafikkomponenter og delsystemer skal antas å oppfylle de grunnleggende kravene

Samtrafikkomponenter og delsystemer som er i samsvar med harmoniserte standarder eller deler av slike, som er offentliggjort i Den europeiske unions tidende, skal antas å oppfylle de grunnleggende kravene.