Statens Jernbanetilsyn logo

§ 20.Kontrollrutiner

§ 20.Kontrollrutiner

Jernbanevirksomheten skal ha bestemmelser for prøving av togenes bremser samt kontrollrutiner som sikrer at kjøretøy til enhver tid er i full driftssikker stand.