§ 8. Signalprinsipper

§ 8. Signalprinsipper

Jernbanevirksomheten skal ha prinsipper for tillatte signaler og deres plassering.

Prinsipper for tillatte signaler kan for eksempel inneholde krav til bruk av farger, avstand fra signal til farepunkt, skilt eller hvor det må være faste lydsignaler.