§ 7. Opphevelse

§ 7. Opphevelse

Fra samme tid oppheves forskrift 19. januar 2012 nr. 82 om gebyr til Statens jernbanetilsyn for godkjenning av og tilsyn med innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker.