§ 5. Ikrafttredelse

§ 5. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.