§ 1. System for sertifisering av enhet med ansvar for vedlikehold av godsvogner

§ 1. System for sertifisering av enhet med ansvar for vedlikehold av godsvogner

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42eg (forordning (EU) nr. 445/2011 av 10. mai 2011 om et system for sertifisering av enhet med ansvar for vedlikehold av godsvogner og endring av forordning (EF) nr. 653/2007) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Forordningens artikkel 11 gjelder likevel ikke som del av denne forskriften.