Forskrift om TSI-drift og trafikkstyring, jernbane