§ 2.

§ 2.

Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter forskriften her.