§ 4.

§ 4.

Forskriften trer i kraft samtidig som at beslutningen i EØS-komiteen som tar forordning (EU) 2018/545 av 4. april 2018, som endret av forordning (EU) 2020/781, inn i EØS-avtalen trer i kraft.1