§ 5. Overlevering av reiseinformasjon

§ 5. Overlevering av reiseinformasjon

Jernbaneforetak som driver rutegående persontransport må overlevere reiseinformasjon som angitt av Jernbanedirektoratet etter nærmere angitte fremgangsmåter.