§ 1. Virkeområde

§ 1. Virkeområde

Denne forskriften gjelder sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet for en jernbanevirksomhet som har sikkerhetssertifikat eller sikkerhetsgodkjenning.
Forskriften gjelder ikke:
  1. a.
    førere som utelukkende fører skinne-/veimaskin på anleggsområde eller strekning som er disponert for arbeid
  2. b.
    førere som utelukkende fører kjøretøy for jernbanevedlikehold på anleggsområde.