Nasjonalt jernbanenett

Alle som jobber med jernbane har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter. Norge må også følge internasjonale regler, som for eksempel EØS-avtalen. Statens jernbanetilsyn arbeider kontinuerlig med å utvikle eksisterende og nytt regelverk.

Publisert: 10.05.2016   Endret: 03.12.2018

Lov/forskrift Kommentarer/veiledninger
Jernbaneloven  
Jernbaneundersøkelsesloven  
Infrastrukturregisterforskriften  
ERTMS-togframføringsforskriften Kommentarer til ERTMS-togframføringsforskriften
Kommentarer til ERTMS-togframføringsforskriften (PDF-fil)

CSM RA-forskriften

Figuren som viser fremgangsmåten for risikovurderinger er tydeligere i den engelske versjonen (PDF-fil)

ERA Guide for the application of the CSM Regulation (PDF-fil)

ERA Collection of examples of risk assessments and of some possible tools supporting the CSM Regulation (PDF-fil)

Orienteringsbrev til virksomhetene om forskrift som trer i kraft 21. mai 2015 (PDF-fil)

CSM CST-forskriften  
CST-forskriften Les mer på ERAs nettsider
Modul-forskriften Les mer på ERAs nettsider
CSM-CA for sikkerhetsgodkjenning  
CSM-CA for sikkerhetssertifikat   Oversettelsen av vedlegg 3 punkt C4 er feil. Se heller den engelske versjonen (PDF-fil)

NVR-forskriften

ERAs Application Guide

Nasjonalt køyretøyregister (sNVR)

Part 9 NVR-forskriften
Part 10 NVR-forskriften
Part 11 NVR-forskriften
Part 12 NVR-forskriften
Part 13 NVR-forskriften

Forskrift om referansedokument for krav til kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet ERA Application Guide
ERATV-forskriften  
Forskrift om typesamsvarserklæring  
ECM-forskriften ERA Certification of entities in charge of maintenance
Fråhaldspliktforskrifta Kommentarer til fråhaldspliktforskrifta
Førerforskriften

Søknadskjema for førerbevis

Attest for helseundersøkelse under førerforskriften

Kriterier for godkjenning av opplæringssenter osv (PDF-fil)

Modell for sertifikat etter førerforskriften

Modell for bekreftet kopi av sertifikat

   
Jernbaneforskriften  

Jernbaneinfrastrukturforskriften

Kommentarer til jernbaneinfrastrukturforskriften
Jernbanepassasjerrettighetsforskriften  
Kjøretøyforskriften

Aktuelle spørsmål og svar ved søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy

Veiledning til kjøretøyforskriften (PDF-fil)

Kjøretøytillatelse krever uavhengig vurdering

Lisensforskriften  
Overvåkingsforskriften  
Samtrafikkforskriften Kommentarer til samtrafikkforskriften
Sikkerhetsstyringsforskriften Kommentarer til sikkerhetsstyringsforskriften
Sikringsforskriften Kommentarer til sikringsforskriften
Togframføringsforskriften Kommentarer til togframføringsforskriften
Kommentarer til togframføringsforskriften (PDF-fil)
Jernbaneundersøkelsesforskriften Veiledning til jernbaneundersøkelsesforskriften 
Opplæringsforskriften Kommentarer til opplæringsforskriften 
Varslings- og rapporteringsforskriften Veiledning til varslings- og rapporteringsforskriften 
Transport av farlig gods – ADR/RID (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
Jernbaneansvarsloven  
TSI OPE-forskriften
(TSI-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet)

ERA TSI Application Guide

ERA TSI application guide gjelder den forrige versjonen av TSI-en. En ny er under utarbeidelse.

TSI Application Guide. OPE TSI

Gjennomføringsplan TSI OPE
Nasjonal gjennomføringsplan i medhold av TSI OPE 2015/995/EU artikkel 3d nummer 2

Implementation Plan TSI OPE

TSI ENE-forskriften
(TSI for delsystemet «energi»)

TSI Application Guide ENE TSI 

Gjennomføringsplan TSI ENE
Nasjonal gjennomføringsplan for TSI Energi

TSI INF-forskriften 
(TSI-infrastruktur)

TSI Application Guide INF TSI 

Gjennomføringsplan TSI INF
Nasjonal gjennomføringsplan for TSI Infrastruktur

TSI PRM-forskriften
(Tilgjengelighet for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer)

TSI Application Guide PRM TSI

Gjennomføringsplan TSI PRM
Nasjonal gjennomføringsplan for TSI funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer 

TSI LOC & PAS-forskriften
(TSI-rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk)

I henhold til artikkel 11 i forordning 2014/1301/EU vil det kunne være snevre tilfeller hvor de gamle TSI-ene fortsatt gjelder.

TSI-rullende materiell – høyhastighet (PDF-fil)

TSI-rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk (PDF-fil)

TSI Application guide LOC&PAS TSI

TSI WAG-forskriften
(TSI-rullende materiell – godsvogner på det nasjonale jernbanenettet)
TSI Application Guide WAG TSI
TSI SRT-forskriften
(TSI for sikkerhet i jernbanetunneler)
TSI Application Guide SRT TSI

TSI CCS-forskriften
(TSI-styring, kontroll og signal på jernbanenettet)

ERA TSI Application Guide CCS TSI  

Lovdata har feil vedlegg til rettsakten. Bruk inntil videre denne lenken.

TSI NOISE-forskriften 
(TSI for delsystemet «rullende materiell – støy»)
TSI Application Guide Noise TSI 
TSI TAP-forskriften 
(TSI – telematikkapplikasjoner for godstransport)

Denne veiledningen er relevant for både TSI TAP og TSI TAF:

ERA technical document TAP TSI (PDF-fil)

 
STM (kompatibelt med ETCS-utrustning iht. baseline 3)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, mai 2017:

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, Innledning

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, kapittel 3

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, kapittel 4

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, kapittel 5

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, kapittel 8

STM General Technical Requirements 100200 E004 TR GRS, versjon 6.1  

STM (kompatibelt med ETCS-utrustning iht. baseline 3) 

Følgende dokument skal benyttes:

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, nov. 2014:
STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, Innledning (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 3 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 4 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 5 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 8 (PDF-fil)

STM GRS TR GRS, versjon 6.0 (PDF-fil)

 
STM (Specific Transmission Module)  STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, nov. 2014:

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, Innledning (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 3 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 4 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 5 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 8 (PDF-fil)

STM General Technical Requirements 100200 E004,TR GRS version 5.2, okt. 2014 (PDF-fil)

 

Felles for alle STM-versjoner:

STM RAMS Requirements 100200 E003, version A, april 2008 (PDF-fil)

Veiledning i ATC-installasjoner i kjøretøy, dok. nr. 411-b2, version 01, april 2008 (PDF-fil)

 

Tilsynets regelverkshefte

Regelverkshefte oktober 2018.Statens jernbanetilsyn utgir heftet Utvalgte lover og forskrifter med kommentarer (PDF-fil) 1-2 ganger i året.

Bestill heftet i papirversjon. 290 kroner pr. eks.

Fant du det du lette etter?