Endringer i taubaneforskriften 2021

Høring åpnet: 22. februar 2021 – Høringsfrist: 22. mai 2021

Om høringen

Statens jernbanetilsyn har i utkast til ny forskrift om taubaner foreslått å fjerne kravet om at en driftsleder må være sertifisert.

Statens jernbanetilsyn har i 2020 gjennomgått forskrift om taubaner for å se om det er behov for justeringer eller endringer. Gjennomgangen vår har resultert i forslag til endringer som ble sendt på høring 22. februar.