Høring om endring av togframføringsforskriften og ERTMS-togframføringsforskriften

Høring åpnet: 04. oktober 2016 – Høringsfrist: 25. november 2016

Om høringen

Samtidig med forslaget til helsekrav foreslås også nødvendige endringer i togframføringsforskriften og ERTMS-togframføringsforskriften, og disse sendes på høring samtidig.

Høringsnotatet er strukturert i to deler. Del I omhandler forslag til innføring av helsekrav, og del II omfatter forslagene til de øvrige endringene i togframføringsforskriften og ERTMS-togframføringsforskriften.

Det er kun foreslått kommentarer for del I om helsekrav.