Sikring

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med at jernbanevirksomheter har et tilfredsstillende nivå på styring av sikring. Se en film om sikring nederst på siden.