Sikring nye sider

Virksomhetene som omfattes av sikringsforskriften har selv ansvar for at de dekker kravene i forskriften. Dette innholdet gir en grunnleggende innføring. Virksomhetene bør ha kompetanse ut over dette innholdet for å jobbe godt og helhetlig med sikring.