Høring om endring i førerforskriften

Høring åpnet: 18. november 2022 – Høringsfrist: 06. januar 2023

Om høringen

Statens jernbanetilsyn sender på høring et forslag om å endre forskrift om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften). Forslaget innebærer å endre § 22 fjerde ledd. Vi foreslår å ta bort kravet om at lege eller psykolog må ha gjennomført etterutdanning godkjent av oss for å få fornyet godkjenning etter forskriften.

Bruk det elektroniske høringsskjemaet for å svare på høringen. Skjemasymbol

Spørsmål om høringen kan rettes til saksbehandler Karoline Iversen Holti. E-postsymbol

Høringssvar

Vi har mottatt 6 svar per 06. januar 2023