Avsluttede høringer

Avsluttede høringer på området markedsovervåking.

Publisert: 06.12.2019   Endret: 07.08.2020

Høring om ny forskrift om tilgang til serviceanlegg og jernbanerelaterte tjenester (høringsfrist 5. mars 2020)

Høring om ny forskrift om nye internasjonale jernbanepassasjertjenester (høringsfrist 5. mars 2020)

Høring om ny forskrift om beregning av direkte kostnader (høringsfrist 5. mars 2020)