Høring om ny forskrift om beregning av direkte kostnader

Høringsfristen er 5. mars 2020.

Publisert: 06.12.2019 – Endret: 06.12.2019

Høringsdokumenter PDF-symbol

Høringsbrev
Høringsliste
Høringsnotat

Utkast til forskrift
Forskriftsspeil
Forordning 2015/909 dansk versjon
Forordning 2015/909 engelsk versjon
Forordning 2015/909 norsk versjon, uoffisiell