Høring om ny forskrift om nye internasjonale jernbanepassasjertjenester

Høringsfristen er 5. mars 2020.

Høringsdokumenter PDF-symbol

Høringsbrev
Høringsliste
Høringsnotat

Utkast til forskrift
Forskriftsspeil
Forordning 869/2014 dansk versjon
Forordning 869/2014 engelsk versjon
Forordning 869/2014 norsk versjon, uoffisiell