Høring om ny forskrift om tilgang til serviceanlegg og jernbanerelaterte tjenester

Høringsfristen er 5. mars 2020.

Høringsdokumenter PDF-symbol

Høringsbrev
Høringsliste 
Høringsnotat
 
Utkast til forskrift 
Forskriftsspeil 
Forordning 2017/2177 dansk versjon 
Forordning 2017/2177 engelsk versjon 
Forordning 2017/2177 norsk versjon, uoffisiell