Beredskap

Statens jernbanetilsyn stiller krav til nødvendige beredskap hos jernbanevirksomheter.