Høring om forslag til endringer i forskrift om fornøyelsesinnretninger

Høring åpnet: 22. februar 2021 – Høringsfrist: 22. mai 2021

Om høringen

Statens jernbanetilsyn har i 2020 gjennomgått forskrift om fornøyelsesinnretninger for å se om det er behov for justeringer eller endringer. Gjennomgangen vår har resultert i forslag til endringer som ble sendt på høring 22. februar.