Lover og forskrifter

Alle som jobber med taubane har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter. Norge må også følge internasjonale regler, som for eksempel EØS-avtalen. Statens jernbanetilsyn arbeider kontinuerlig med å utvikle eksisterende og nytt regelverk. Nedenfor er lov og forskrifter på taubaneområdet.

Publisert: 10.05.2016   Endret: 17.10.2018

Taubaneloven

Forskrift om taubaner

Gebyrforskrift for taubaner

Nytt regelverk 2017

Fra 1. juli 2017 ble det innført nytt regelverk for taubaner.

Fant du det du lette etter?