Høring om forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering

Høring åpnet: 31. juli 2014 – Høringsfrist: 01. november 2014

Om høringen

Statens jernbanetilsyn har besluttet å ikke lenger gjennomføre magnetinduktiv prøving av ståltau på taubaner og kabelbaner. Prøvingen vil fra 1. januar 2015 bli gjennomført av uavhengige inspeksjonsorganer.

Det er i den forbindelse nødvendig å forskriftsfeste kravene til hvordan prøving skal gjennomføres og kravene til kompetanse og dokumentasjon av kompetanse. Videre legges det opp til at konsesjonshaver skal sende prøverapport med tiltaksplan til Statens jernbanetilsyn.