Infrastruktur

Artikler og veiledere om infrastruktur på jernbanen.

Publisert: 09.09.2016 – Endret: 09.11.2018

Ta i bruk ny eller endret infrastruktur

Regelverk

Sammenhengen mellom norsk og europeisk regelverk

Veiledere

Melding og søknad om å ta i bruk jernbaneinfrastruktur på jernbanenettet

Saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i bane- og jernbanetunneler 

Tidsfrister

Tidsfrister i saksbehandlingen av tillatelsessøknader for infrastruktur

Spørsmål og svar om tillatelser

Spørsmål og svar om tillatelser innenfor jernbanenettet

Spørsmål og svar om tillatelser utenfor jernbanenettet
(Sporvei, T-bane, sidespor, museumsbane og lignende jernbanesystemer.)

Fant du det du lette etter?