Ulykkesstatistikk

SJTs offisielle statistikk for ulykker og hendelser med tog, trikk og T-bane i Norge publiseres fortløpende i løpet av året.

Publisert: 13.10.2016   Endret: 19.09.2017

Hvert år får Statens jernbanetilsyn over 30 000 rapporter om uønskede hendelser. Statistikken brukes systematisk til å planlegge risikobasert tilsyn. Tilsynet har oversikt over ulykker som har skjedd, men følger også med på tilløp til ulykker som under litt andre omstendigheter kunne ha ført til ulykker. Den fortløpende rapporteringen fra virksomhetene gjør at tilsynet kan etterspørre tiltak for å forebygge ulykker, for eksempel dersom et togselskap har erfaringer som andre togselskaper bør være klar over. Jernbaneaktører kan kontakte tilsynet for å få fakta og innspill til fareidentifisering. 

Veiledning om rapportering av ulykker og uønskede hendelser finner du under menypunktet veiledninger. Her finner du også skjema for å rapportere inn ulykker og hendelser, skjema for årlig rapportering av sikkerhetsindikatorer og definisjonen av jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse.

Statens jernbanetilsyn har taushetsplikt når ansatte i jernbanevirksomheter varsler om feil og kritikkverdige forhold – på samme måte som innen luftfart.

Ulykker og hendelser i Norge:

Ulykkesstatistikk hittil i år

Ulykkesstatistikk – årlige sikkerhetsrapporter

Ulykkesstatistikk – historisk (risikobildet i Norge)

Statens havarikommisjon for transport (SHT) gransker mange av ulykkene som skjer i Norge. På tilsynets nettside finner du informasjon om hvordan Statens jernbanetilsyn følger opp sikkerhetstilrådninger fra SHT.