Om ulykkesstatistikk for jernbane

SJT fører statistikk for ulykker og hendelser med tog, trikk og T-bane i Norge.

Hvert år får Statens jernbanetilsyn over 30 000 rapporter om uønskede hendelser. Statistikken brukes systematisk til å planlegge risikobasert tilsyn. Vi har oversikt over ulykker som har skjedd. Vi følger også med på tilløp til ulykker som under litt andre omstendigheter kunne ha ført til ulykker. Rapporteringen fra virksomhetene gjør at vi kan etterspørre tiltak for å forebygge ulykker, for eksempel dersom et togselskap har erfaringer som andre togselskaper bør være klar over.

Les definisjonen av jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser.

Sikkerheten innen jernbane i Norge er god – sammenlignet med andre europeiske land. Det er flest tredjepersoner, det vil si fotgjengere, syklister og bilister, som blir alvorlig skadet eller dør i jernbaneulykker i Norge.

Veiledning om rapportering av ulykker og uønskede hendelser finner du under menypunktet Veiledere for jernbane. Her finner du også skjema for å rapportere inn ulykker og hendelser, skjema for årlig rapportering av sikkerhetsindikatorer og definisjonen av jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse.

Statens jernbanetilsyn har taushetsplikt når ansatte i jernbanevirksomheter varsler om feil og kritikkverdige forhold – på samme måte som innen luftfart.

Statens havarikommisjon gransker mange av ulykkene som skjer i Norge. Vi følger opp sikkerhetstilrådninger fra SHK. 

Fant du det du lette etter?

Tilbakemelding om innholdet på denne siden.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde