Høring om forskrift om skifting, signaler og om helsekrav for skiftepersonell, trafikkstyrer, sikkerhetsvakt mv.

Høring åpnet: 08. april 2020 – Høringsfrist: 20. mai 2020

Om høringen

I forbindelse med gjennomføring av TSI OPE-forskriften i norsk rett, ble det i en høring i 2017 varslet at den gjeldende togframføringsforskriften ville bli opphevet. I samme høring ble det bedt om eventuelle merknader til nye bestemmelser om frontlys og sluttsignal på tog. I tillegg ble det foreslått å videreføre bestemmelser om helsekrav for enkelte personellgrupper.

I forbindelse med revisjon av TSI OPE mottok SJT høsten 2018 et utkast fra Det europeiske jernbanebyrået (ERA) som innebærer at det på visse områder åpnes for å videreføre eller etablere nasjonale bestemmelser.

SJT har vurdert områdene. Basert på innspill fra bransjen og erfaringer fra ulykker og hendelser har SJT utarbeidet et utkast til forskrift om bestemmelser ut over det som ble sendt ut på høring i 2017.