§ 4-2.

§ 4-2.

Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter denne forskriften.