§ 3-9. Førstehjelpsutstyr

§ 3-9. Førstehjelpsutstyr

Ved taubanen skal det finnes nødvendig førstehjelpsutstyr.